2 ŽIVOTNÍ POJÍŠTĚNÍ czyli UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W CZECHACH lentilky

ŽIVOTNÍ POJÍŠTĚNÍ czyli JESTEŚMY POSIADACZAMI KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO W CZECHACH I CO DALEJ.

Ubezpieczenie zdrowotne (životní pojištění) czyli krótki wpis o formalnościach jakie należy dopełnić aby nasze ubezpieczenie zdrowotne w Polsce było respektowane a my jak najmniej zdenerwowani nagłą i niespodziewaną wizytą u lekarza.

Podczas ostatnich lat musiałam kilkukrotnie skorzystać w Polsce z wizyty u lekarza głównie z dzieckiem ale sama również załapałam się na transport karetką do szpitala po grudniowej stłuczce samochodowej.

Niespodziewane wypadki, które się nam przytrafiły zdarzyły się w różnych miejscach łączyło je jedno: biurokracja. Zanim umożliwiono nam konsultacje z lekarzem, na wszelkie możliwe sposoby, weryfikowano: kartę ubezpieczenia zdrowotnego (numerek, data, kraj), dowody osobiste i to co najcenniejsze – poświadczenie z NFZ. Wszystkie dokumenty skrupulatnie kserowane i opatrzone niepotrzebnymi komentarzami* typu: nie jest to zagrożenie życia oraz kto nam za to zwróci, tudzież „świeci się” pani na czerwono w komputerze (nie pomagały tłumaczenia, że to ich a nie mój problem ponieważ to oddział NFZ wszystko zatwierdzał).

Kto może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ?

m.in. Osoby przebywające na terytorium Polski ubezpieczone w państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (w którego skład wchodzą Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Co zatem jeśli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami karty ubezpieczenia zdrowotnego w Czechach – jakich formalności należy dopełnić aby móc skorzystać ze świadczeń opieki medycznej w Polsce.

  1. Od czeskiego ubezpieczyciela należy pobrać poświadczenie w formie papierowej jakim jest druk S1 lub S2 (odpowiednio do naszej sytuacji). W tym celu należy się zgłosić do którejkolwiek filii ( pobočky zdravotní pojišt’ovny) odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego.
  2. Z wydanym „od ręki” potwierdzeniem powinniśmy się zgłosić do wojewódzkiego oddziału NFZ w Polsce, który na podstawie przedłożonego dokumentu wystawi nam „poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej” oraz zarejestruje nas jako osoby ubezpieczone z bazie eWUŚ.

Uzyskany dokument oprócz naszych danych zawiera informacje o:

  • nazwie instytucji zagranicznej, na koszt której będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej
  • zakresie świadczeń przysługujących ubezpieczonemu
  • oraz okresie na jaki one przysługują

VZP_vzorek

czyli wszystkie niezbędne dane, które zadowolą personel pierwszego kontaktu zanim ten umożliwi nam kontakt z lekarzem.

Co należy jeszcze wiedzieć:

  • na stronie Waszego ubezpieczyciela znajdziecie niezbędne informacje i formularze dla ubezpieczonych – moim przypadku jest to VZP
  • po trzech latach na wskazany w formularzu adres do korespondecji w Polsce, NFZ przysłało pismo z prośbą o uaktualnienie danych takich jak: liczba osób objęta ubezpieczeniem oraz przedłożenie dokumentu stwierdzającego dalsze uprawnienia do świadczeń zdrowotnych;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*Bez względu na fakt czy jesteśmy obywatelami polskimi czy nie i czy posiadamy ubezpieczenie czy nie – Konstytucja z 1997r. zapewnia opiekę zdrowotną dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym i niepełnosprawnym (wspomina o tym. Art. 68). Obok niej funkcjonuje:
  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2004)
  • Transgraniczną opiekę zdrowotną szczegółowo reguluje Dyrektywa 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r.Dodaj komentarz